جدیدترین های سایت
دفتر مرکزی : 35265656  35245454  38256668 035          همراه : 09122256000    09133511214         سامانه پیام کوتاه : 30001214

سروآیین رویش

http://www.sepehrparmis.comدانشجویان و متخصصین

متخصصین و دانشجویان

متخصص فرهیخته؛ دانشجوی گرامی

سامانه ای که اکنون در حال بازدید از آن هستید اولین و برترین بانک اطلاعات و دانشنامه حوزه کشاورزی و سنایع وابسته آن است . شما می توانید : 

1. مقاله ها و دستاوردهای علمی تان را برای ما ارسال فرمایید تا با نام خودتان منتشر شود. 

2. رزومه و توانمندی های ( ویژگی های فردی و تخصصی ) خود را ارسال فرمایید تا در صفحه ای یکتا با نام خودتان منتشر شود. مثال : Agritejarat.com/Drparvizi

3.در سامانه تولید محتوا با ما مشارکت داشته باشید و در زمره همکاران افتخاری ما در آیید .