جدیدترین های سایت
دفتر مرکزی : 35265656  35245454  38256668 035          همراه : 09122256000    09133511214         سامانه پیام کوتاه : 30001214

سروآیین رویش

http://www.sepehrparmis.comاطلاعات آموزشی مربوط به نکاتی در خصوص داشت کیوی

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

نکاتی در خصوص داشت کیوی


1-هرس زمستانه درختان کیوی مهم ترین و ضروری ترین عملیات اجرایی برای تولید محصول است و بیشترین تأثیر را روی فیزیولوژی و فرآیند گلدهی و در نهایت میوه دهی درختان دارد. این هرس پس از ریزش برگ (اواخر آذر ماه ) تا قبل از شروع رشد سالیانه ( اواخر بهمن) انجام می شود. انجام این هرس پس از شروع رشد ریشه موجب ضعف شدید درختان کیوی می شود.

2- در کیوی آرایش و بستن شاخساره های گل دهنده به سیم داربست و ایجاد زاویه ای کمتر از خط افق موجب افزایش گلدهی می شود البته شکستگی این شاخساره ها بیشتر می شود زیرا در مقابل جریان باد انعطاف کمتری دارند. بستن شاخساره ها موجب یکنواختی تاج پوشش می شود.سطح فتوسنتزی افزایش می یابد و به علت نور گیری یکسان و مناسب ، میوه ها از کیفیت بیشتری برخوردار می شوند . بستن شاخساره های گلدهنده پس از اتمام آخرین مراحل هرس زمستانه (در اواخر بهمن ماه ) انجام می شود.

3- هرس تابستانه درختان کیوی موجب افزایش گل انگیزی ، بهبود کیفیت میوه ، کاهش ضایعات انباری ، کاهش حجم عملیات هرس زمستانه ، کنترل آفات و بیماری ها می شود. این هرس دو روز پس از تشکیل میوه ( نیمه خرداد ماه ) آغاز و تا پایان فصل تابستان با سرزنی شاخساره هایی که برای فصل بعد گل و میوه تولید می کنند پایان می پذیرند. انجام هرس تابستانه در طول دوره گلدهی موجب کاهش اندازه میوه می شود. علت این موضوع به هم خوردن تعادل هورمونی درختان کیوی است.

4- گل های کیوی برای گرده افشانی کافی نیازمند فعالیت حشرات و به ویژه زنبور عسل هستند. برای گرده افشانی یک هکتار باغ کیوی تعداد 8 کندو زنبور عسل لازم است. کندوها زمانی که اولین گل های درختان ماده کیوی باز می شوند (اواخر اردیبهشت – اوایل خرداد ) به باغ انتقال داده می شود.

5- گرده افشانی گل ها کیوی به صورت غیر مستقیم ، به وسیله باد و حشرات انجام می شود. گرده افشانی مناسب و کافی کیوی نیازمند انتقال 12000 دانه گرده است. عواملی مانند شرایط آب و هوایی در زمان گلدهی ، نسبت درختان ماده به نر ، طراحی مناسب سیستم کاشت ، نوع سیستم داربست ، نوع پایه نر تأمین کننده دانه گرده و فعالیت حشرات به ویژه زنبور عسل بر شاخص گرده افشانی کیوی تأثیر می گذارند.

6- تنک غنچه و گل ، میوه دهی سالیانه را منظم می کند و از تناوب باردهی جلوگیری می کند ، همچنین اندازه میوه و بازار پسندی محصول بیشتر می شود. تنک غنچه و گل کیوی روی شاخساره باردهنده نسبت به تنک میوه کارایی بیشتری دارد. بهترین زمان اجرای آن ، مرحله تورم غنچه است. این زمان در شمال ایران به طور معمول در اواخر اردیبهشت است.

7-تنک میوه کیوی بلافاصله پس از مرحله تشکیل میوه و در نیمه دوم خرداد انجام می شود. در تنک کیوی میوه های ناهنجار ، جانبی اولیه و ثانویه حذف می شوند.انجام هرس های به موقع و کافی و همچنین تنک غنچه ، گل ، میوه موجب تولید میوه هایی با شرایط استاندارد می شوند.

8- آبیاری باغ های کیوی از نیمه اول اردیبهشت تا نیمه اول آبان انجام می شود. در دوره های رشد میوه هر گونه تعلل در انجام آبیاری موجب تنش شدید به درختان بارور می شود . به طور معمول در شمال درختان کیوی بیش از 50 مرتبه آبیاری می شوند.

9-آزمون برگ نسبت به آزمون خاک راهنمای تشخیص بهتری برای درختان کیوی با ریشه های پراکنده می باشد. نمونه برداری از برگ کیوی باید قبل از تشکیل میوه و از برگ های جوان روی شاخساره های رشد فصل جاری انجام شود و یا بلافاصله پس از تشکیل میوه از دومین برگ ( همراه با دمبرگ ) بعد از آخرین میوه روی شاخساره های باردهنده رشد فصل جاری انجام شود.

10- تکثیر از طریق قلمه روش آسان و در عین حال ارزان برای افزایش کیوی است. بهترین زمان برای تکثیر رویشی نیمه اول بهمن ماه است.

11-تغذیه درختان کیوی از طریق مصرف کود های شیمیایی بعد از برداشت میوه شروع می شود و تا شروع دوره ی گلدهی در فصل بعد اتمام می یابد . کود های پتاسه ، فسفاته ، عناصر کم مصرف بعد از برداشت میوه تا قبل از شروع رشد سالیانه قابلیت مصرف دارند.کود های ازته نیز بعد از شروع رشد ریشه و به صورت تقسیطی طی 4 مرحله تا شروع گلدهی در باغ کیوی مصرف می شوند.

12- در پاره ای از شرایط مانند مصرف نا متعادل عناصر غذایی ، بالا بودن PH خاک ، کارآیی جذب برخی از عناصر به خصوص در ردیف عناصر کم مصرف چون آهن و منگنز کم می شود. برای استفاده بهینه مصرف کود ها از طریق محلول پاشی ضروری است. استفاده کود های مایع کامل در نیمه اول اردیبهشت به رشد بهترکمک می کند. در زمان شکوفایی گل و حین گرد افشانی نباید محلول پاشی انجام شود. برای پرهیز از آسیب به میوه های جوان ، محلول پاشی از اوایل تیر تا قبل از پیری برگ ها در نیمه دوم شهریور خاتمه می یابد. پس از محلول پاشی باغ کیوی آبیاری انجام شود.

13-عملیات بهداشتی در باغ کیوی به طور مستمر در طول سال باید انجام شود. اجرای برخی از اقدامات بهداشتی مانند مرمت و بهسازی سیستم های زه کشی در فصل زمستان اهمیت بیشتری دارد اما اگر در طول سال در مسیر حرکت زه آب در دالان های زه کشی به نحوی از انحا مانند رویش علف های هرز اخلال ایجاد شود می بایست عملیات بهسازی دالان های زه کش انجام شود.

14- آفات نباتی در سنین اولیه رشد ، حساسیت بالایی دارند بنابراین روش های مبارزه می بایست به این دوره های خاص متمرکز شود. آفت غالب در باغ های کیوی شپشک توت می باشد . در صورت لزوم اگر آفت با اقدامات مدیریتی چون هرس تابستانه و زمستانه کنترل نشود با مصرف روغن حداکثر تا 3 لیتر روغن در 200 لیتر آب در اواخر دی تا نیمه اول بهمن اقدام به مبارزه می شود. در صورت فعالیت مجدد و بروز خسارت می توان با مشورت کارشناسان در اردیبهشت یا شهریور ماه مبارزه ثانویه با یکی از سموم حشره کش را داشت. در چند سال اخیر آفت تریپس نیز شیوع زیادی داشته است . بهترین روش کنترل این آفت مبارزه با علف هرز داخل باغ است.

15- مبارزه با بیماریهای کیوی نیز بسیار مهم است که شامل پوسیدگی ریشه و طوقه می شود.اجرای اقدامات بهداشتی چون احداث و مرمت سیستم های زه کشی ، مبارزه با علف های هرز ، هرس تابستانه به موقع و کافی ، کاشت درختان بصورت جوی و پشته و در صورت لزوم مصرف سموم شیمیایی در کنترل بیماری مؤثر می باشد.بهترین روش کنترل این موجودات خرید نهال استاندارد از نهالستان های مورد تأیید سازمانهای جهاد کشاورزی می باشد.

16- مبارزه با علف های هرز در طول فصل رشد و بخصوص قبل از دوره گلدهی می بایست انجام شود . به دلیل حساسیت ریشه های کیوی ، مبارزه مکانیکی نسبت به مصرف سموم شیمیایی ترجیح داده می شود.

17- بطور معمول در تکثیر و یا در اصلاح درختان کیوی به صورت سرشاخه کاری ( تغییر رقم ) از پیوند اسکنه انجام می شود. بهترین زمان اجرای پیوند اسکنه ای نیمه اول بهمن ماه می باشد. اجرای پیوند اسکنه بعد از شروع رشد سالیانه غیر ممکن می باشد . زیرا تراوش شیره مانع گیرایی پیوند می شود.

18- برای پرورش و تولید میوه کیوی افزودن کودهای حیوانی به خاک ضروری است . ضمن آن که هنگام کاشت به بستر اولیه 4-3 فرغون کود دامی افزوده می شود در سنین باروری نیز حداقل یک سال در میان کودهای دامی برای تغذیه بهینه گیاهی به خاک افزوده می شود.کودهای دامی در دوره خفتگی درختان کیوی در باغ مصرف می شود.

19- در باغ های کیوی تعدادی از درختان بالغ ممکن است بر اثر حمله بیماریهایی چون پوسیدگی ریشه دچار زوال یا نابودی شوند که می بایست واکاری شوند. بهترین زمان برای واکاری در باغ کیوی اواخر آبان-آذر یا در اواخر بهمن و اوایل اسفند می باشد.

محبوب ها :جدیدترین ها :