جدیدترین های سایت
دفتر مرکزی : 35265656  35245454  38256668 035          همراه : 09122256000    09133511214         سامانه پیام کوتاه : 30001214

سروآیین رویش

http://www.sepehrparmis.comکود دهی مناسب پسته

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

 

خاک - آب و تغذيه (کود دهي) پسته

با توجه به اهميت موضوع تغذيه در افزايش عملکرد کمي و کيفي محصول پسته در اين بخش از سایت شرکت پرنیای کویر یزد سعي بر آن شده تا چکيده اي از تحقيقاتي که از منابع و مراجع مختلف جمع آوري شده است  ارايه نموده تا مورد نقد و بررسي کارشناسان تغذيه گياهي قرار گيرد و همچنين برخي از نتايج عملي تيمارهاي کودي در باغات اين مجموعه نيز آورده شده است.
خاک
l      خاک مناسب پسته
l      روش اصلاح خاک هاي شور  
l      روشهاي اصلاح خاک هاي سديک (قليايي)
l      حدود طبيعي عناصر موجود در خاک در باغات پسته  
خاک مناسب پسته
l      کشت پسته در رده هاي مختلفي از خاک با موفقيت انجام مي شود. در مناطق پسته کاري ايران بافت شني لومي که يک بافت متوسط ميباشد بهترين محصول را توليد مينمايد.همچنين در بافت هاي سنگين تر خاک مثل لوم – رسي – سيلتي و حتي لوم رسي محصول مناسبي توليد شده است.وجود زهکش هاي طبيعي همانند يک لايه شني در عمق بيش از 2 متر از سطح خاک ميتواند سنگيني بافت را جبران نمايد. وجود خاک هاي کم عمق و يا سخت لايه باعث ميشود که قسمت هاي هوايي و زيرزميني درخت کوتاه مانده ? در نتيجه باروري و عملکرد آن به طور محسوسي کاهش يابد. درختان پسته در شرايط ماندابي رشد مناسبي ندارند. همچنين در خاک هاي داراي قلياييتPH))  بالا جذب عناصر بالاخص عناصر ميکرو ناچيز ميباشد.
روش اصلاح خاک هاي شور
l      تنها را ه ممکن براي خارج ساختن نمک هاي محلول شستشوي خاک است. اما بايد با احتياط انجام شود چون اگر خاک هاي خيلي شور بدون در نظر گرفتن مواد اصلاح کننده  آبشويي شوند به خاک هاي قليايي تبديل ميشوند. در خاک هاي شور به دليل موجود نبودن سديم روي سطح کلوييد هاي رسي و در نتيجه نفوذ پذيري بهتر خاک اصلاح اين نوع خاک معمولا بوسيله غرقاب کردن زمين انجام ميگيرد . عمق خاکي که به اين طريق اصلاح ميشود حدوداً برابر عمق آبي است که در خاک نفوذ و از آن عبور ميکند.  
روشهاي اصلاح خاک هاي سديک (قليايي)
l      در خاک هاي قليايي سديم به صورت تبادلي روي ذرات کلوييدي قرار دارد. براي اصلاح خاک مورد نظر ميبايست سديم تبادلي به وسيله کلسيم جايگزين گردد. براي افزودن کلسيم به خاک منابع متعددي از جمله نمک هاي محلول ? آهک ? گچ و يا در خاک هاي آهکي با افزايش اسيد يا مواد توليد کننده اسيد (گوگرد)? کلسيم را وارد محلول خاک ميکنند.

 

کود برای پسته

درخت پسته احتیاج به کود فراوان دارد و کود دامی به تنهایی نمی‌تواند رفع احتیاجات درخت پسته را از حیث مواد غذایی برای محصول زیاد بکند. لذا باید علاوه بر کود دامی از کودهای شیمیایی نیز استفاده کرد. کود دامی را پاییز به درخت می‌دهند و کود شیمیایی را در دو دفعه یکی در اسفند ماه و دیگری در خرداد ماه با خاک مخلوط می‌کنند.
همچنين به طريقه محلول پاشی در اواخر بهار (زمانی که ميوه در حال پر شدن می باشد ) می توان کيفيت و کميت مغر را افزايش داد . استفاده از کودهای ريز مغذی توصيه می گردد.
گرده افشاني (pollination ) پسته
گرده افشاني پسته بوسيله باد صورت مي‌گيرد. با توجه به اين كه گل‌ها بدون گلبرگ هستند و جذابيتي براي حشرات مخصوصاً زنبور عسل نداشته، ممكن است زنبور عسل براي جمع آوري گرده،گلهاي نر را لمس كند ولي در گرده افشاني نقشي ندارد.
عدم جريان هوا (باد) و آب و هواي باراني، شرايط نامساعدي را براي پراكندگي دانه‌هاي گرده ايجاد مي‌نمايند. همچنين بادهاي شديد و طوفاني باعث خشك‌شدن سطح كلاله و بارندگي باعث شستشوي سطح كلاله و از بين رفتن چسبندگي آن مي‌شود. دوره پذيرش كلاله مادگي را حدود 3تا 5 روز گزارش كرده‌اندكه در صورت وجود شرايط محيطي مناسب و تامين گرده مناسب و كافي، دانه گره جوانه زده، لوله گرده رشد كرده وارد تخمدان مي‌شود و پس از تركيب با سلول تخم، جنين را به وجود مي‌آورد. درصورتي‌كه گرده افشاني انجام نگيرد ريزش گـــل اتفاق مي‌افتد. ميوه‌ها پاتنوكارپ (پوك) مي‌شوند. ريزش گل‌هاي گرده افشاني نشده معمولا ظرف مدت 4-3 هفته پس از مرحله تمام گل انجام مي‌شود.نسبت مناسب پايه‌هاي نر و ماده در يك باغ مهمترين عوامل موثر در گرده‌افشاني پسته است و رعایت نسبت يك درخت نر به ازاي هر 15-10 درخت ماده مي‌تواند گرده كافي و مورد نياز را تامين نموده و مشكل كمبود گرده را برطرف نمايد. كاشت يك رديف درختان نر عمود بر مسير باد غالب و در حاشيه باغ مي‌تواند علاوه بر توليد گرده مناسب و فراوان به عنوان باد‌شكن نيز عمل نمايد. درمناطقي كه گرده كافي وجود ندارد يا شرايط محيطي مانع از انجام گرده‌افشاني طبيعي مي‌شود گرده‌افشاني مصنوعي به وسيله انسان امكان‌پذير بوده كه بايد از گرده‌هاي مطمئن و سالم تازه استفاه نمود و گرده‌افشاني را 2 تا 3 مرتبه تكرار كرد.

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۲۰:۱۶
محبوب ها :جدیدترین ها :