جدیدترین های سایت
دفتر مرکزی : 35265656  35245454  38256668 035          همراه : 09122256000    09133511214         سامانه پیام کوتاه : 30001214

سروآیین رویش

http://www.sepehrparmis.comنکاتی در خصوص کاشت کیوی

امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 


1- زمان خفتگی: حالت فیزیولوژیکی ویژه ای است که جوانه کیوی بر اثر عوامل درونی و برونی از فعالیت باز می ماند.در مناطقی که کیوی کشت می شود ، زمستان باید به اندازه کافی سرد باشد تا سرمای کافی برای شکستن استراحت جوانه ها تأمین شود. در زمان خفتگی حتی با قرار دادن درختان کیوی در یک محیط مناسب ، جوانه ها رشد نمی کنند. سرمای مورد نیاز برای شکستن استراحت جوانه های کیوی 900-600 ساعت زیر 7 درجه سانتی گراد گزارش شده است. در شمال ایران تأمین نیاز سرمایی از نیمه دوم آذر ماه شروع می شود.

2- مرحله جوانه شکفتن: پس از تأمین شدن نیاز سرمایی و برقراری شرایط مناسب آب و هوایی ، جوانه های کیوی شکفته می شوند.هنگامی که 10 درصد جوانه های کیوی باز شوند و به میزان 1 سانتی متر رشد کنند، مرحله جوانه شکفتن درختان کیوی آغاز می شود. در شرایط آب و هوایی شمال ایران جوانه شکفتن درختان کیوی در نیمه دوم اسفند ماه انجام می شود.

3- مرحله ظهور برگ: برگ های کیوی 15-10 روز بعد از شکفتن جوانه ها از پیچش اولیه اولیه باز می شوند و اولین برگ های کیوی ظاهر می شوند. برگ های کیوی به ور معمول در نیمه اول فروردین آشکار می شوند. مصرف تقسیطی کود های ازته موجب رشد بهتر برگ و غنچه های گل کیوی می شود.

4- گل های کیوی 60-59 روز پس از مرحله جوانه شکفتن ، شکوفا می شوند گل های کیوی در شمال ایران از اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد ماه باز می شوند.

5- گل انگیزی در کیوی حداقل 2 ماه قبل از ریزش برگ ها آغاز می شود. در رقم هایوارد گل انگیزی در اواخر تابستان انجام می شود . عملیات مدیریتی مانند هرس تابستانه روی میزان گل انگیزی تأثیر زیادی دارد .

6- شروع رشد درختان کیوی تابع فعالیت ریشه است. فعالیت ریشه نیز به طور مستقیم تحت تأثیر درجه حرارت خاک است.رشد ریشه کیوی در 10 درجه سانتی گراد شروع می شود (در شمال ایران از اواخر بهمن ). اگر در این زمان هرس شوند، در محل برش شاخه ، شیره تراوش می کنند. تراوش شیره در محل زخم نتیجه فشار ریشه و نشان دهنده رشد ریشه است.

7- آزمون خاک معمولاً برای گیاهان زراعی بهتر جواب می دهد. نتایج آزمون خاک بیشتر جنبه کمکی برای تفسیر بهتر نتایج آزمون برگ در تشخیص وضعیت تغذیه ای درختان میوه دارد و به تنهایی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. آزمون خاک می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد عناصر غذایی قابل دسترس گیاه و وضعیت شیمیایی خاک به ویژه قبل از کاشت نهال های کیوی ارائه کند. بهترین زمان آزمون خاک از باغ های کیوی نیمه اول آذر ماه تا اواخر بهمن ( قبل از مصرف کود های آلی و شیمیایی ) می باشد.

8-بهترین زمان برای کاشت بذر کیوی نیمه دوم اسفند ماه است. تکثیر کیوی از طریق بذر ، موجب رشد دانهال ها می شود بهترین بذر برای تکثیر از ارقام برونو بدست می آید.

محبوب ها :جدیدترین ها :